Trường Phổ Thông Liên Cấp Bethel Baptis Church and School

 Trường Phổ Thông Liên Cấp Bethel Baptis Church and School

Trường Phổ Thông Liên Cấp Bethel Baptis Church and School

15:39 - 21/04/2018

Giao lưu - tham quan Trường Phổ Thông Liên Cấp Bethel Baptis Church and School

Đại học Santa Anna
Đại Học Concordia
Trường Phổ Thông Liên Cấp Oragewood Academy
Trường Liên Cấp 2 & 3 Brethren Christian Junior and Senior High School