Trường Phổ Thông Liên Cấp Oragewood Academy

Trường Phổ Thông Liên Cấp Oragewood Academy

Trường Phổ Thông Liên Cấp Oragewood Academy

09:41 - 29/03/2018

Giao lưu - tham quan Trường Phổ Thông Liên Cấp 1, 2, 3 Oragewood Academy

Đại học Santa Anna
Đại Học Concordia
Trường Phổ Thông Liên Cấp Bethel Baptis Church and School
Trường Liên Cấp 2 & 3 Brethren Christian Junior and Senior High School